Hình ảnh
  • Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
  • Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy
Dây chuyền sản xuất

Dòng 1

 

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

 

Dòng 2

 

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Danh sách trường hợp-- vòng trượt cuộn cáp

 

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

 

Quy trình ép phun

 

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

Quy trình phun được áp dụng cho việc đúc xen kẽ và đúc quá mức của các cụm Vòng trượt Capsule & Vòng trượt thu nhỏ.

OEM/ODM

JARCH Electronics cung cấp dịch vụ thiết kế ODM Build-to-Spec. Bạn có thể tham gia với chúng tôi ở các giai đoạn khác nhau trong chu trình thiết kế sản phẩm của bạn, từ đặc điểm kỹ thuật sản phẩm, tạo mẫu, phát triển toàn diện, đến sản xuất, chuyển giao sản xuất và cải tiến sản phẩm. Bạn có thể bắt đầu chỉ với yêu cầu sản phẩm hoặc bạn có thể có thiết kế giấy cần tạo mẫu hoặc mẫu thử nghiệm cần được dịch sang đơn vị sản xuất - chúng tôi có thể tiếp nhận hoạt động thiết kế từ điểm bạn đã chọn trong chu kỳ phát triển sản phẩm.

Khách hàng châu Âu đến thăm dây chuyền sản xuất

Thảo luận chi tiết vòng trượt

Hợp tác với khách hàng Nhật Bản

Nghiên cứu và phát triển

 

 

của JARCHcác phòng thí nghiệm được dành riêng để xác minh thiết kế, kiểm tra vật liệu đầu vào, giám sát quy trình sản xuất và phân tích lỗi.Khả năng thử nghiệm bao gồm các thử nghiệm cơ học, Điện và môi trường đối với các chức năng và độ tin cậy của tất cả các sản phẩm.

 

Trung tâm R & D

 

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

 

 

Văn phòng QC

 

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Shenzhen JARCH Electronics Technology Co,.Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 3